Malıköy Dökümcüler İhtisas OSB 1.Cadde No:6 Sincan / ANKARA

Kurumsal

ADAY DÖKÜM

Üretim Politikamız

Aday Döküm olarak Entegre Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediğimiz politikalar uyarınca;

 • Standartlara, müşteri özel isteklerine ve spesifikasyonlarına, yasal şartlara ve çalışma etiğine uygun, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015 ve TS EN ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde etkin bir entegre yönetim sistemi kurmayı,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın birbirlerine katkı sağladığı barışçıl, güvenli, adil ve etkin bir çalışma sistemi ve ortamı oluşturmayı,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi sayesinde çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen teknik ve davranışsal yetkinliklerini artıracak eğitim programları ile; çalışan memnuniyetini, bağlılık ve motivasyonunu yüksek tutarak katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamayı,
 • Sistem etkinliğini, çalışanların ve proseslerin güvenliğini, çalışma ortamını, çevre sağlığımızı ve enerji yönetimimizi; risk ve fırsat analizleri, hedeflerle yönetim ve performans ölçümü ve takibi ile sürekli iyileştirmeyi,
 • Şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulundurarak, belirlenen sürede ve kalitede üretimi gerçekleştirmeyi,
 • Tedarikçilerimizi de kapsayacak şekilde sürekli iyileştirme faaliyetleri ile üretkenliği yükselterek verimliliği artırmayı,
 • AR-GE projeleri ve sürekli iyileştirmeler ile gelişimimize katkı sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri de kullanarak verimli çalışma yöntemleri geliştirmeyi,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlenmeyi,
 • Ürettiğimiz ürünlerle öncü bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı

 • Faaliyetlerimizde ilke edineceğimizi taahhüt ederiz.
  Genel Müdür

 • İş ortaklarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak hem de ülkemize değer katmak için kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak. Ulusal ve uluslararası kanunlara, standartlara uygun üretim yapmak kalite politikası olarak benimsenmiştir.
 • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 kalite sisteminin tüm gereklerini yerine getirerek hataları oluşmadan önlemek,
 • Çevreyi korumak ve çevreye saygılı olmak,
 • Çalışanların ilgili tüm süreçlere katılımını sağlayarak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak. Tüm çalışanlarımızı şirketimize ve ülkemize yararlı bireyler olacak şekilde sürekli eğitmek.
 • Ulusal ve uluslararası kanunlara, standartlara uygun yeni teknolojileri takip ederek üretim yapmak kalite politikası olarak benimsenmiştir