Malıköy Dökümcüler İhtisas OSB 1.Cadde No:6 Sincan / ANKARA

Kurumsal

ADAY DÖKÜM

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi varlıklarımıza ve İş sürekliliğimize yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla aşağıdaki taahhütlerimizi yerine getirmek için sürekli çalışıyoruz;

  • Şirketlerimizin en önemli varlığı olan bilgiyi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumak.
  • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi zamanında, etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürüterek ilgili mevzuatlara ve sistem güvenliğini gerektiren şartlara uymak.
  • Bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamak.
  • Bilginin üretilmesi, raporlanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetlerinde güvenliği sağlamak.